Ekstrüzyon imalatçılarının kullanımı için dökümcüler homojenize fırınlara ihtiyaç duymaktadır. Homojenizasyon fırınlarında eşit ısı dağılımı ve aynı şekilde soğuma sağlanması çok önemlidir. Mühendislik anlamında bu durum iyi bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektirir. Biyetin iç yapısında; biyet ince kabuk kalınlığında, küçük üniform tanelere, küçük dentrit kollarına ve dentrit kol boşluklarına sahip olmalı, mikro yapıda çatlak, inklüzyon önceden katılaşmış bölge olmamalı ve biyet iyi şekilde homojenize edilmiş olmalıdır.

img_divider


MAKS. SICAKLIK
650ºC

KAPASİTE
4.5 - 95 ton/şarj

ISITMA
LPG - LNG

YÜKLEME
Vinç/Forklift

BOŞALTMA
Vinç/Forklift

BRÜLOR KONTROLL
Oransal

HASSASİYET
±3ºC

KONTROL SİSTEMİ
PLC